Företagaren Plan B


Vi har utvecklat verktyget Företagaren Plan B till att vara ett stöd vid olika former av långsiktig planering i små företag. Det kan handla om en större investering, en pensionsplan eller varför inte ett ägarskifte.

Bilden till vänster visar de olika moment som ingår i verktyget. I Pension Plan B får du hjälp att göra en hushållsbudget, bestämma lämplig inkomstnivå och därifrån beräkna din framtida pension.

I Ekonomi Plan B finns en flerårsbudget, med vars hjälp du gör en kalkyl över företagets ekonomiska styrka och hållbarhet. Du kan simulera olika situationer, t.ex. investeringar eller ägarskifte. Du får hjälp med att göra en avkastnings- eller belåningsvärdering.

I Miljön Plan B kan du analysera och planera ditt företags miljöpåverkan och hållbarhet.

I Värderingar Plan B finns olika verktyg med vars hjälp du hantera olika mjuka värden, som värderingar, attityder, visioner och mål.

I Generation Plan B får du bl.a. hjälp med att testa olika scenarier av ägarskifteslösningar. Klarar företaget detta?

Din Plan B Lots: Jag hjälper dig att använda och få största möjliga nytta av verktyget i din planeringsprocess. 

Kontakta mig om du vill veta mer om verktyget och min service.

© 2021 Knut Wålstedt - Lantbrukskonsult, Kronborgsvägen 2, 217 42 Malmö
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!