Mitt motto

Jag kan Företagaren Plan BJag har lång erfarenhet av ekonomisk rådgivning till små företag, företrädesvis lantbruk. Jag har skött bokföring, gjort bokslut och deklarationer, och årsredovisningar för små aktiebolag. Jag har medverkat i ett antal ägarskiften, företrädesvis inom familjen.

Förutom mina år som lärare och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har jag hela mitt yrkesliv ägnat mig åt rådgivning till små företag.

Som pensionär har jag valt att koncentrera mig på rådgivning i samband med ägarskiften, särskilt med support till verktyget Företagaren Plan B.

© 2021 Knut Wålstedt - Lantbrukskonsult, Kronborgsvägen 2, 217 42 Malmö
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!